VÒNG BI - BẠC ĐẠN CẦU ĐỠ CHẶN

Bạc đạn cầu đỡ chặn chuyên dùng ở các trường hợp chịu tải liên hợp hướng trục và hướng xuyên tâm cùng một lúc, có đôi khi cũng được dùng để chịu lực tải thuần hướng trục, có thể làm việc ở tốc độ quay cao.

Đọc thêm ....

VÒNG BI - BẠC ĐẠN CẦU ĐỠ CHẶN

Bạc đạn cầu đỡ chặn chuyên dùng ở các trường hợp chịu tải liên hợp hướng trục và hướng xuyên tâm cùng một lúc, có đôi khi cũng được dùng để chịu lực tải thuần hướng trục, có thể làm việc ở tốc độ quay cao.

Đọc thêm ....

Showing 1–12 of 48 results