VÒNG BI - BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA

Vòng bi cầu tự lựa được thiết kế với 2 dãy bi. Trong đó một rãnh cầu phổ biến ở vòng ngoài và hai rãnh sâu nối tiếp ở vòng trong.

Chúng có thể không có nắp chắn với mục đích là để tra thêm dầu mỡ từ bên ngoài hoặc có nắp chắn có sẵn dầu mỡ. Những vòng bi này tương đối nhạy cảm với góc lệch của trục và với gối vòng bi gây ra bởi nguyên nhân thông thường là lệch trục.

Đọc thêm ....

VÒNG BI - BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA

Vòng bi cầu tự lựa được thiết kế với 2 dãy bi. Trong đó một rãnh cầu phổ biến ở vòng ngoài và hai rãnh sâu nối tiếp ở vòng trong.

Chúng có thể không có nắp chắn với mục đích là để tra thêm dầu mỡ từ bên ngoài hoặc có nắp chắn có sẵn dầu mỡ. Những vòng bi này tương đối nhạy cảm với góc lệch của trục và với gối vòng bi gây ra bởi nguyên nhân thông thường là lệch trục.

Đọc thêm ....

Showing 1–12 of 46 results