VÒNG BI - BẠC ĐẠN TIẾP XÚC GÓC HAI DÃY

Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy là hai vòng bi tiếp xúc góc một dãy được lắp ráp lưng vì chúng chỉ có một vòng trong và một đệm ngoài, mỗi vòng đều có hai mặt rãnh lăn. Chúng có thể được tải hướng trục trên cả hai hướng.

Đọc thêm ....

VÒNG BI - BẠC ĐẠN TIẾP XÚC GÓC HAI DÃY

Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy là hai vòng bi tiếp xúc góc một dãy được lắp ráp lưng vì chúng chỉ có một vòng trong và một đệm ngoài, mỗi vòng đều có hai mặt rãnh lăn. Chúng có thể được tải hướng trục trên cả hai hướng.

Đọc thêm ....

Showing 1–12 of 48 results