VÒNG BI - BẠC ĐẠN TIẾP XÚC 4 ĐIỂM

Vòng bi hay còn bạc đạn tiếp xúc 4 điểm được thiết kế như ổ bi tiếp xúc một dãy vào do đó nó chỉ cần không gian nhỏ hơn đáng kể theo một hướng trục so với các loại vòng bi được thiết kế hai dãy.

Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi này thường bắt đầu bằng cụm QJ.

Đọc thêm ....

VÒNG BI - BẠC ĐẠN TIẾP XÚC 4 ĐIỂM

Vòng bi hay còn bạc đạn tiếp xúc 4 điểm được thiết kế như ổ bi tiếp xúc một dãy vào do đó nó chỉ cần không gian nhỏ hơn đáng kể theo một hướng trục so với các loại vòng bi được thiết kế hai dãy.

Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi này thường bắt đầu bằng cụm QJ.

Đọc thêm ....

Showing 1–12 of 43 results