bạc đạn

Bạc đạn được gọi theo như cái tên thông dụng của miền Nam Bộ vì có dạng viên đạn trong khẩu súng ru lô. Tên gọi khác của bạc đạn chính là vòng bi là một chi tiết cơ khí có dạng tròn và có tên tiếng Anh là bearing.

Bạc đạn là một chi tiết máy cơ khí gắn liền với chuyển động quay thường là chuyển động của trục quay.

Vai trò của bạc đạn

Có vai trò vô cùng quan trọng của hệ thống máy móc và được sử dụng với 3 mục đích sau:

– Giúp giảm thiểu được lực ma sát bằng cách chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn được tạo ra từ các con lăn của bi.

– Có độ chịu tải trọng tốt

Ví dụ: Nhận lực từ trục quay và truyền lực đó đến với thân máy và bệ máy.

– Giúp định vị được chi tiết quay

Có khả năng cố định trục quay theo đường tâm đã định

Cấu tạo của vòng bi bạc đạn

– Ca trong hay vòng trong

– Ca ngoài hay vòng ngoài

– Con lăn: có thể là bi hoặc đũa

– Vòng cách giúp chia cắt con lăn và giảm bớt độ mài mòn của con lăn.

Bạc đạn được gọi theo như cái tên thông dụng của miền Nam Bộ vì có dạng viên đạn trong khẩu súng ru lô. Tên gọi khác của bạc đạn chính là vòng bi là một chi tiết cơ khí có dạng tròn và có tên tiếng Anh là bearing.

Bạc đạn là một chi tiết máy cơ khí gắn liền với chuyển động quay thường là chuyển động của trục quay.

Vai trò của bạc đạn

Có vai trò vô cùng quan trọng của hệ thống máy móc và được sử dụng với 3 mục đích sau:

– Giúp giảm thiểu được lực ma sát bằng cách chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn được tạo ra từ các con lăn của bi.

– Có độ chịu tải trọng tốt

Ví dụ: Nhận lực từ trục quay và truyền lực đó đến với thân máy và bệ máy.

– Giúp định vị được chi tiết quay

Có khả năng cố định trục quay theo đường tâm đã định

Cấu tạo của vòng bi bạc đạn

– Ca trong hay vòng trong

– Ca ngoài hay vòng ngoài

– Con lăn: có thể là bi hoặc đũa

– Vòng cách giúp chia cắt con lăn và giảm bớt độ mài mòn của con lăn.

Showing 1–12 of 165 results