vòng bi

Vòng bi hay bạc đạn (tiếng miền nam) chỉ tên gọi chung cho các loại ổ lăn. Hiểu đơn giản vòng bi là bao gồm nhiều viên bi nhỏ và các vòng trong vòng ngoài tạo nên.

Bên trong các ổ trượt có các viên bi nhỏ hay cục đạn có hình cầu, hình trụ thẳng hoặc trụ côn nhằm tạo ra ma sát cho ổ trượt.

Vòng bi bạc đạn có tác dụng chính nhằm giảm ma sát, chịu tải và định vi các thi tiết quay.

Có rất nhiều các loại bạc đạn khác nhau nhằm phục vụ những mục đích cụ thể riêng biệt như vòng bi cầu, chặn trục, vòng bi kim …

Vòng bi hay bạc đạn (tiếng miền nam) chỉ tên gọi chung cho các loại ổ lăn. Hiểu đơn giản vòng bi là bao gồm nhiều viên bi nhỏ và các vòng trong vòng ngoài tạo nên.

Bên trong các ổ trượt có các viên bi nhỏ hay cục đạn có hình cầu, hình trụ thẳng hoặc trụ côn nhằm tạo ra ma sát cho ổ trượt.

Vòng bi bạc đạn có tác dụng chính nhằm giảm ma sát, chịu tải và định vi các thi tiết quay.

Có rất nhiều các loại bạc đạn khác nhau nhằm phục vụ những mục đích cụ thể riêng biệt như vòng bi cầu, chặn trục, vòng bi kim …

Showing 1–12 of 165 results