VÒNG BI - BẠC ĐẠN CHẶN TRỤC TANG TRỐNG

Bạc đạn chặn trục tang trống có mặt lăn hình cầu ở vòng dưới. Các con lăn hình tang trống được lắp với một góc nghiêng khoảng 45 độ. Những vòng bi này tự lựa tốt nhờ mặt lăn là mặt cầu.

Chính nhờ cấu tạo này của vòng bi mà chúng có độ chịu tải theo trọng dọc trục rất lớn và chịu tải hướng tâm vừa phải.

Đọc thêm ....

VÒNG BI - BẠC ĐẠN CHẶN TRỤC TANG TRỐNG

Bạc đạn chặn trục tang trống có mặt lăn hình cầu ở vòng dưới. Các con lăn hình tang trống được lắp với một góc nghiêng khoảng 45 độ. Những vòng bi này tự lựa tốt nhờ mặt lăn là mặt cầu.

Chính nhờ cấu tạo này của vòng bi mà chúng có độ chịu tải theo trọng dọc trục rất lớn và chịu tải hướng tâm vừa phải.

Đọc thêm ....

Showing 1–12 of 48 results